Sera Clothing - Ekologiset lastenvaatteet

Mistä on eettiset vaatteet tehty?

Mistä kuluttaja voi tietää, että vaate on valmistettu eettisesti kestävällä tavalla? Se ei ainakaan selviä vaatetta päältäpäin tutkimalla. Vaatteessa on useimmiten merkintä tuotantomaasta, mutta se ei kerro tuotantoketjun eri vaiheista ja saattaa pahimmillaan johdattaa kuluttajaa harhaa. Periaate on, että vaatteen ”Made in Bangladesh” tarkoittaa, että vaatteen viimeinen merkittävä valmistusosio – eli yleensä ompelu – on tehty Bangladeshissa. Moni kuluttaja on huomannut vaatteissaan merkinnän ”Made in EU” ja saattanut ajatella, että vaate on tehty EU:n alueella, missä työntekijöiden oikeudet ovat turvatut. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, sillä ”Made in EU” -merkinnällä varustetun vaatteen Aasiassa kerätty puuvilla on saatettu kutoa Intiassa ja siitä tehty kangas värjätä Bangladeshissa, minkä jälkeen vaate on ommeltu tehtaalla Kiinassa ja vasta vaatteen viimeistely on saatettu tehdä Viron tehtaalla.

Tämän vuoksi vaatteessa olevat merkinnät eivät anna juuri mitään vastauksia vaatteen eettisyydestä. Eettisen kuluttajan on näin ollen nähtävä vaivaa ja käytettävä aikaa yritysten yhteiskuntavastuuraporttien sekä ennen kaikkea kansalaisjärjestöjen raporttien lukemiseen. Edellinen voi olla hankalaa, sillä yhteiskuntavastuuraporteissaan yritykset tuppaavat korostamaan omia tai kansainvälisiä standardeja. Standardeja on nykyään paljon, mutta suurin osa niistä ei kata koko valmistusprosessia eikä niistä kuluttajalle selviä, miten järjestelmää valvotaan ja voiko valvontaan luottaa. Lisäksi standardeihin liittyvät lupaprosessi ja sertifikaattien saaminen saattaa olla niin työlästä ja kallista, etteivät pienet yrittäjät pysty niitä saamaan, vaikka tuotanto olisi ympäristöystävällistä ja eettistä. Intiassa olemme törmänneet pieniin vaateyrityksiin, jotka toimivat edistyksellisesti työntekijöiden työolojen parantamiseksi, mutta joilla ei ole vielä mahdollisuuksia päästä standardien piiriin. Osa tapaamistamme pienistä vaatealan yrityksistä on myös kertonut standardien auditointien olevan täysin olemattomia tai niin ennalta käsikirjoitettuja, että se muistuttaa enemmän näytelmää kuin aitoa valvontaa. Heidän mukaan Intiassa asiat tehdään aina omalla tavalla ja sitten auditoinneissa asiat kirjataan niiden vaatimalla tavalla. ”This is India, you know.”

Intiassa vietetty puolivuotinen ja tulevan vaatetuottajan etsiminen on opettanut mm., että oikean yhteistyötahon löytäminen vie paljon aikaa. Molemminpuolisen luottamuksen synnyttäminen vie aikaa ja jatkuvaa kommunikaatiota. Tähän mennessä tapaamistamme tuottajista se kaikkein paras on ollut myös se kaikkein avoimin. Olemme nähneet vaatteiden eri tuotantovaiheet, tavanneet työntekijöitä ja nähneet hyviä käytäntöjä liittyen niin työntekijöiden palkanmaksutilien pakollisuuteen, työntekijöiden lasten koulukyyteihin kuin aurinkopaneeleilla sähkönsä saaviin kutomoihin. Alusta lähtien on ollut selvää, että dokumentoimme koko tuotantoprosessin ja että tulemme esittämään sen myös asiakkaillemme osana yritysviestintäämme. Haluamme tehdä vaatteidemme koko tuotantoketjun näkyväksi.

Langan kehruu Gondal

Käsityöläiskylä Gondalin lähellä Gujaratissa

Langan kudontaa Gondal

Puuvillan kudontaa Gondalissa, Gujarat

–Sera Clothing

Ps. Yrityksenä kannatamme, että koko tuotantoketjua koskeva ympäristö- ja ihmisoikeusraportointi tulee pakolliseksi kaikille yrityksille eurooppalaisen tai suomalaisen lainsäädännön kautta. Vapaaehtoiset yhteiskuntaraportit eivät ole ratkaisseet ympäristörikoksia ja ihmisoikeusloukkauksia tuotantomaissa, vaan ovat luoneet pikemminkin vaikeaselkoisen standardointi- ja auditointoibisneksen.

Lisää aiheesta: Puhtaat vaatteet

#eettisyys #intia #tuotantoprosessi #seraclothing

Artikkeleita
Arkisto
Avainsanat
No tags yet.
Seuraa meitä:
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon