Sera Clothing - Ekologiset lastenvaatteet

Tekstiilikemikaaleista

Tekstiileihin lisätään lukuisia eri aineita, niin luonnontuotteita kuin synteettisiä kemikaaleja, joiden tarkoitus on parantaa tekstiilin ominaisuuksia. Näihin aineisiin sisältyvät esimerkiksi väriaineet, värin viimeistyksessä käytettävät aineet, palonestoaineet, siliävyyttä lisäävät aineet, sekä erilaisia likaa hylkiviä pintakäsittelyaineita. Monet näistä aineista lisäävät tuotteen helppohoitoisuutta ja pidentävät tuotteen elinikää.

Kaikki väriaineet ja kemikaalit eivät ole ihmiselle tai ympäristölle haitallisia, mutta monet ovat. Kun tuotteen valmistuksessa käytetään haitallisia aineita, ne altistavat ympäristön, kuluttajan ja ennen kaikkea tuotantoketjun varrella työskentelevät ihmiset monenlaisille ongelmille.

Valmiin tuotteen myrkyllisyyteen vaikuttaa haitallisen aineen määrä tuotteessa, sen imeytyvyys elimistössä ja hajoavuus luonnossa. Myrkytys voi ilmetä esimerkiksi välittömänä allergisena reaktiona tai vasta pitkän altistumisen seurauksena rakenteellisina tai hormonaalisina muutoksina ihmisen kehossa. Tuotteen valmistuksessa työskentelevät ihmiset saavat kuluttajaa huomattavasti suuremman määrän myrkyllistä ainetta elimistöönsä, jolloin vaara erilaisille ongelmille kasvaa. Erityisen herkkiä näille muutoksille ovat sikiöt.

Tekstiilikemikaalit eivät päädy ihmiseen ainoastaan ihon kautta imeytymällä, vaan myös ympäristöstä. Vedenpuhdistamot eivät aina pysty puhdistamaan kaikkia kemikaaleja jätevedestä, jolloin ne päätyvät vesistöihin. Nekin aineet, jotka pystytään poistamaan, päätyvät usein lieteveden mukana luontoon, jossa ne hajoavat hitaasti ja päätyvät lopulta eläimiin ja ihmiseen.

Hengitettynä haitalliset kemikaalit altistavat niiden parissa työskentelevät ihmiset myös vakaville sairauksille, mikäli työolosuhteet eivät ole riittävät.

Kemikaalien turvallisuutta tutkitaan paljon. Euroopan Unionin jäsenmaita koskevat tietyt kemikaalilait, jotka on säädetty Reach– asetuksessa. Tämän lainsäädännön toteutumista valvoo Suomessa Tukes sekäTulli. Tukes tekee Suomessa pistotarkastuksia tekstiilejä tuottaviin yrityksiin. Tulli taas testaa kaikki EU:n ulkopuolelta tulleet tuotteet. Lopullinen vastuu lain noudattamisesta on kuitenkin aina valmistajalla, maahantuojalla sekä tuotteen jälleenmyyjällä.

Monissa Aasian maissa on vielä käytössä hyvinkin haitallisia tekstiilikemikaaleja.

Kuluttajan avuksi tähän kemikaaliviidakkoon on luotu monenlaisia ajantasaisia listoja, kuten Rapex-lista, josta näkee EU:n sisällä pois myynnistä vedettyjä tuotteita. Lisäksi on olemassa lukuisia ympäristömerkkejä ja sertifikaatteja, jotka ohjaavat kuluttajaa turvallisempien tuotteiden pariin, mutta se on jo oma lukunsa se!

Lähteitä ja lisää lukemista:

– Vega & Pete

#tekstiilikemikaalit

Artikkeleita
Arkisto
Avainsanat
No tags yet.
Seuraa meitä:
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon